Informator

Informator wydawany jest corocznie w wielotysięcznym nakładzie na Dni Ogrodnika - Targi Międzynarodowe. Wydawnictwo zawiera artykuły i porady fachowe, oraz reklamy środków produkcji i firm wraz z danymi teleadresowymi.

Do pobrania w wersji elektronicznej (PDF).

Kliknij w miniaturki poniżej, aby otworzyć.

2017 2018  2016