Kontakt

DANE KONTAKTOWE:
Zespół Doradczy WODR w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
tel./fax 62 7575423
e-mail: dniogrodnika@wp.pl

Kierujący Dniami Ogrodnika

mgr inż. Stanisław Zabarski
tel kom. 501 123769
e-mail: ogrod-zabarski@tlen.pl
MAPKA ORIENTACYJNA