Szanowni Państwo,

w związku z informacją Ministra Zdrowia o przewidywanej w połowie sierpnia br. – IV fali koronawirusa, tym razem groźniejszego wariantu „Delta”, w trosce o zdrowie Wystawców i Odwiedzających Targi, podjęliśmy decyzję o przełożeniu XXI Dni Ogrodnika na wrzesień 2022r.

Jesteśmy przekonani, że jest to optymalne rozwiązanie w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Wierzymy, że nasze spotkanie w przyszłym roku będzie dla wszystkich owocne i satysfakcjonujące.

Do zobaczenia w 2022 roku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Stanisław Zabarski - Dyrektor Targów

Organizatorzy nadchodzących - XXI Dni Ogrodnika:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Stowarzyszenie Nowoczesny ogrodnik
Stowarzyszenie Nowoczesny ogrodnik
Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami
 
 

Poprzednia edycja targów:

Jubileuszowe XX Dni Ogrodnika odbyły się 14 i 15 września 2018 roku.
Organizatorami byli: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu,  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Polski Związek  Ogrodniczego.  Ponad 200 firm z kraju i zagranicy (m.in. z Francji, Holandii, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii) zaprezentowało najnowsze technologie i  środki produkcji  stosowane w uprawach warzyw, owoców i roślin ozdobnych uprawianych w gruncie jak i pod osłonami.

Targi odwiedziło kilka tysięcy osób z całego kraju. Były też grupy ogrodników z Białorusi, Czech, Finlandii, Łotwy i Ukrainy.  Impreza nie miała charakteru kiermaszu a sprzedażą objęte były jedynie wydawnictwa fachowe.

Każda osoba związana z szeroko rozumianym ogrodnictwem mogła znaleźć  tam wiele propozycji  i nowych rozwiązań  a także wyjaśnić wszelkie problemy w licznych punktach konsultacyjnych oraz  wziąć udział w seminariach fachowych.   

Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowości a wśród nich m.in. nowe odmiany warzyw gruntowych i do upraw pod osłonami o jeszcze lepszych walorach smakowych, odporniejsze na choroby, o ciekawych kształtach i kolorach. Przedstawiono wiele nowych środków ochrony roślin, w tym  biologicznych. Szeroką grupę produktów stanowiły nawozy i stymulatory wzrostu. Również w tym roku ogrodnicy mogli zapoznać się z najnowszymi urządzeniami technicznymi  od komputerów sterujących parametrami klimatu w szklarniach aż po ciągniki rolnicze. Zaciekawienie  wzbudzał  7- osobowy samolot z napędem odrzutowym.  Nadzieje na oszczędności w produkcji pod osłonami, ogrodnicy wiążą z opracowaną przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - drugą generacją „cieplarni” energooszczędnej, która może być zastosowana w obiektach nawet kilkuhektarowych.  Z wyliczeń wynika, że oszczędności energii cieplnej mogą wynosić do  80%, dzięki pianie umieszczanej pomiędzy 2 powłokami folii. Duże oszczędności w uprawach pod osłonami może również przynosić zastosowanie rur o przekroju gwiazdkowym, tzw. „Rur Walczaka”.  Tegoroczna susza spowodowała jeszcze większe zainteresowanie systemami nawadniania i fertygacji upraw a także uprawą truskawek na rynnach uprawowych w tunelach foliowych, które przedstawiło kilka firm. Podczas dyskusji z ogrodnikami  pojawiało się wiele tematów a wśród nich znacząca rola krzemu jako pierwiastka wpływającego na lepszą zdrowotność roślin a także rola „żywej wody” w życiu człowieka i roślin.

Wielu ogrodników i doradców korzystało z porad w punktach konsultacyjnych, m.in.  Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w których naukowcy pomagali rozwiązać trudne problemy.  Odwiedzający targi mieli okazję uczestniczyć w wielu seminariach fachowych o zróżnicowanej tematyce.
Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w gospodarstwach ogrodniczych w USA mogły zgłosić chęć  wyjazdu w punkcie konsultacyjnym, w ramach programu Uniwersytetu w Ohio.

Liczni ogrodnicy jak i rolnicy odwiedzający targi mieli okazję wyjaśnić wiele spraw w punktach Instytucji takich jak:  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w tym szczegóły Aplikacji Doradczej EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi.
Imprezą towarzyszącą XX Dniom Ogrodnika, była uroczysta gala finałowa Krajowego Konkursu „Wzorowy Ogrodnik”.  Uroczystość odbyła się w Sali Gobelinowej Zamku Czartoryskich w Gołuchowie – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.   W gali wzięły udział gospodarstwa zakwalifikowane do finału przez Kapitułę Konkursu, której przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Komosa.

Konkurs  rozgrywany jest w 6 kategoriach:

 

  • warzywnictwo pod osłonami,
  • rośliny ozdobne pod osłonami,
  • warzywnictwo gruntowe,
  • sadownictwo,
  • szkółkarstwo roślin ozdobnych,
  • kategoria specjalna, dla gospodarstw, których produkcja nie mieści się ściśle w w/w 5 kategoriach.


Zwycięzcy otrzymali statuetki z brązu „Wzorowy Ogrodnik” i certyfikaty upoważniające do używania znaku oraz puchary ufundowane przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostali finaliści otrzymali grawertony – nominacje do tytułu.
W piątkowy wieczór odbyła się też uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami z udziałem firm sponsorujących, podczas której podziękowano oraz uhonorowano organizatorów Jubileuszowych XX Dni Ogrodnika. Osobom zaangażowanym w rozwój i organizację targów wręczono odznaczenia w tym odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Przekazano również  okolicznościowe dyplomy i podziękowania za wkład pracy w rozwój ogrodnictwa.
Pomysłodawca oraz Dyrektor Targów  – Stanisław Zabarski, otrzymał ponadto od Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pamiątkową statuetkę z listem gratulacyjnym.

Organizatorzy wręczyli dyplomy uznania i podziękowania osobom wspierającym targi i konkurs „Wzorowy Ogrodnik”, patronom medialnym i przedstawicielom nauki.

 

 

Główny partner

basf-logo


PartnerzyPatronat medialny

Głos Wielkopolski

Radio Centrum

Hasło Ogrodnicze

Szklarnie Tunele Osłony

Warzywa

Rośliny Ozdobne

Szkółkarstwo

SAD

Truskawka, Malina, Jagody

ogródinfo.pl

warzywa.pl

Partnerzy medialni

Fresh Market

Jagodnik

Agro Market 24