Program XXI edycji


RAMOWY  PROGRAM XXI DNI OGRODNIKA TARGI MIĘDZYNARODOWE


EKSPOZYCJE FIRM
 
w salach OKL, pawilonach plenerowych i na wolnym powietrzu:   
Sobota 10 września 2022 r.   - godz. 10oo - 17oo
Niedziela 11 września 2022 r.  - godz. 10oo - 16oo
 

KONSULTACJE  FACHOWE – (sobota i niedziela)

Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – Agrotechnika warzyw gruntowych.
Prof. dr hab. Andrzej Komosa - Nowoczesne technologie nawożenia roślin ogrodniczych  (warzywa, rośliny ozdobne, sady).
Prof. dr hab. Gabriel Łabanowski - Ochrona roślin warzywnych i ozdobnych przed szkodnikami w uprawach gruntowych i pod osłonami.
Prof. dr hab. Jadwiga Treder  – Doświetlanie i nawożenie roślin ogrodniczych.
Prof. dr hab. Waldemar  Treder – Precyzyjne nawadnianie i fertygacja roślin ogrodniczych.
Prof. dr hab. Adam Wojdyła - Zwalczanie chorób roślin ozdobnych w uprawach pod osłonami i w szkółkarstwie.
Dr hab. Czesław Ślusarski, prof. I O – Higiena upraw roślin pod osłonami, dezynfekcja podłoży i obiektów.
Dr Agnieszka Włodarek  -  Ochrona warzyw przed chorobami.
Dr Zbigniew Anyszka - Ochrona warzyw polowych przed chwastami.
Dr Jacek Nowak – Uprawa roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie.


Wszystkie konsultacje i porady – bezpłatne.

 

KONFERENCJE, SEMINARIA
Sobota 10 września 2022 r. - Pawilon konferencyjny


godz. 11.30 
Korzyści z dezynfekcji pożywki w zamkniętych układach fertygacji z recyrkulacją -
prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński.

godz. 12.30 
Optymalizacja kosztów uprawy szklarniowej w czasach kryzysu  - ryzyka i szanse
- dr Krzysztof Fatel. 

godz. 13.00 
Aktualne problemy polskiego ogrodnictwa
zespół fachowców i przedstawiciele ministerstw.

Niedziela 11 września 2022 r. - Pawilon konferencyjny

godz. 11.00 
Precyzyjne nawadnianie i fertygacja roślin ogrodniczych
- prof. dr hab. Waldemar Treder

godz. 12.30 
Problemy związane z uprawą warzyw i roślin jagodowych w tunelach foliowych
- Stefano Corra ( Włochy ).

 

PREZENTACJE PROJEKTÓW – PROGRAMÓW

A/ Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach:

  1. Zwiększanie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy. –projekt BIOFRUITNET;
  2. Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznejw ogrodnictwie – projekt Excalibur;
  3. Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanychupraw ogrodniczych – projekt BioHortiTech;
  4. Kształtowanie odporności roślin jagodowych w uprawie ekologicznej poprzez poprawę bioróżnorodności i wdrażanie innowacyjnych strategii gospodarowania – projekt ResBerry;
  5. Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie - BIO-FERTIL;
  6. Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich – EcoFruits;
  7. Kształtowanie odporności roślin jagodowych w uprawie ekologicznej poprzez poprawę bioróżnorodności i wdrażanie innowacyjnych strategii gospodarowania -ResBerry;
  8. Innowacyjny system całorocznej produkcji sałaty rzymskiej oraz ryb słodkowodnych przy wykorzystaniu technologii aqaponicznej. – Plantlab.


B/ Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu:

  1. eDWIN - Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin.
 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Gala z wręczeniem statuetek  „Wzorowy Ogrodnik” - 10.09.2022 r. (wejście na zaproszenia).


 

Główny partner

Yara-logoPatronat medialny

Głos Wielkopolski

TVP Poznań

Radio Centrum

Hasło Ogrodnicze

Szklarnie Tunele Osłony

Warzywa

Szkółkarstwo

SAD

SAD

Truskawka, Malina, Jagody

ogródinfo.pl

warzywa.pl

Partnerzy medialni

Fresh Market

Jagodnik

Pod osłonami

Warzywa polowe

Agro Market 24