Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów
XXII edycja Dni Ogrodnika nie odbędzie się w 2024r. 

O nowym terminie poinformujemy w późniejszym czasie.


XXI Dni ogrodnika - Targi międzynardowoe odbyły się w dniach 10-11 Września 2022 r. w Gołuchowie k. Kalisza.

Na terenach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie k. Kalisza, w pobliżu Zamku Czartoryskich, w 102 ekspozycjach targowych można było zapoznać się z ofertą około 130 firm i instytucji. Dni Ogrodnika nie mają charakteru kiermaszu. W sprzedaży były tylko wydawnictwa fachowe. Na targach firmy z kraju i zagranicy (m.in. z Francji, Holandii, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii) zaprezentowały najnowsze technologie i  środki produkcji  stosowane w uprawach warzyw, owoców w tym roślin jagodowych a także roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami.

Targi odwiedzili ogrodnicy z całego kraju. Każda osoba związana z szeroko rozumianym ogrodnictwem, mogła znaleźć wiele propozycji  i nowych rozwiązań. W licznych punktach konsultacyjnych, naukowcy - praktycy (głównie z Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach) pomagali rozwiązać wszelkie problemy dotyczące upraw. Wielu producentów przywoziło próbki roślin z prośbą o pomoc w zidentyfikowaniu patogenów lub ustalić przyczynę zaburzeń fizjologicznych.
Liczne grono ogrodników i doradców korzystało także z porad w punkcie Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, gdzie Kierownik Kliniki Chorób Roślin prof. dr hab. Natasza Borodynko – Filas udzielała porad, informacji i wyjaśnień.
Były organizowane seminaria fachowe oraz szeroka debata na temat przyszłości polskiego ogrodnictwa pod osłonami. Podkreślano brak dostępności opału, drastycznego wzrostu jego ceny a także energii elektrycznej i środków produkcji np. nawozów.   
Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane nowości m.in. nowe odmiany warzyw gruntowych i do upraw pod osłonami o jeszcze lepszych walorach smakowych, odporniejsze na choroby oraz o ciekawych kształtach i kolorach. Prezentowano m.in. odmianę pomidorów o dużej tolerancji na bardzo groźnego wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV).
Przedstawiono ofertę wielu nowych środków ochrony roślin, w tym biologicznych co ma duże znaczenie w perspektywie wprowadzania przepisów Europejskiego Zielonego Ładu.
Szeroką grupę produktów stanowiły stymulatory wzrostu roślin. Po raz pierwszy wystawiło się specjalistyczne laboratorium badające występowanie nicieni w glebie i podłożach. Również w tej edycji targów, ogrodnicy mogli zapoznać się z najnowszymi urządzeniami technicznymi począwszy od komputerów sterujących parametrami klimatu w szklarniach aż po kombajny do zbioru kapusty.
Odwiedzający targi mieli okazję wyjaśnić wiele zagadnień w punktach instytucji takich jak:  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu. Wiele osób zapoznało się z szeroką ofertą Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w tym ze szczegółami projektu eDWIN - Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin.

Imprezą towarzyszącą XXI Dniom Ogrodnika, była uroczysta gala wręczenia statuetek z tytułem „Wzorowy Ogrodnik”. Kapituła, której przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Komosa uhonorowała osoby wyróżniające się szczególnymi działaniami i osiągnięciami (więcej informacji w zakładce Krajowy Konkurs „Wzorowy Ogrodnik”). Laureaci otrzymali statuetki z brązu „Wzorowy Ogrodnik” oraz puchary ufundowane przez Patrona Honorowego Dni Ogrodnika - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henryka Kowalczyka.

Organizatorami byli:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Stowarzyszenie Nowoczesny ogrodnik
Stowarzyszenie Nowoczesny ogrodnik
Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
 
 

Poprzednia edycja targów:

Jubileuszowe XX Dni Ogrodnika odbyły się 14 i 15 września 2018 roku.
Organizatorami byli: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu,  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Polski Związek  Ogrodniczego.  Ponad 200 firm z kraju i zagranicy (m.in. z Francji, Holandii, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii) zaprezentowało najnowsze technologie i  środki produkcji  stosowane w uprawach warzyw, owoców i roślin ozdobnych uprawianych w gruncie jak i pod osłonami.

Targi odwiedziło kilka tysięcy osób z całego kraju. Były też grupy ogrodników z Białorusi, Czech, Finlandii, Łotwy i Ukrainy.  Impreza nie miała charakteru kiermaszu a sprzedażą objęte były jedynie wydawnictwa fachowe.

Każda osoba związana z szeroko rozumianym ogrodnictwem mogła znaleźć  tam wiele propozycji i nowych rozwiązań  a także wyjaśnić wszelkie problemy w licznych punktach konsultacyjnych oraz  wziąć udział w seminariach fachowych.   

Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowości a wśród nich m.in. nowe odmiany warzyw gruntowych i do upraw pod osłonami o jeszcze lepszych walorach smakowych, odporniejsze na choroby, o ciekawych kształtach i kolorach. Przedstawiono wiele nowych środków ochrony roślin, w tym  biologicznych. Szeroką grupę produktów stanowiły nawozy i stymulatory wzrostu. Również w tym roku ogrodnicy mogli zapoznać się z najnowszymi urządzeniami technicznymi  od komputerów sterujących parametrami klimatu w szklarniach aż po ciągniki rolnicze. Zaciekawienie  wzbudzał  7- osobowy samolot z napędem odrzutowym.  Nadzieje na oszczędności w produkcji pod osłonami, ogrodnicy wiążą z opracowaną przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - drugą generacją „cieplarni” energooszczędnej, która może być zastosowana w obiektach nawet kilkuhektarowych.  Z wyliczeń wynika, że oszczędności energii cieplnej mogą wynosić do  80%, dzięki pianie umieszczanej pomiędzy 2 powłokami folii. Duże oszczędności w uprawach pod osłonami może również przynosić zastosowanie rur o przekroju gwiazdkowym, tzw. „Rur Walczaka”.  Tegoroczna susza spowodowała jeszcze większe zainteresowanie systemami nawadniania i fertygacji upraw a także uprawą truskawek na rynnach uprawowych w tunelach foliowych, które przedstawiło kilka firm. Podczas dyskusji z ogrodnikami  pojawiało się wiele tematów a wśród nich znacząca rola krzemu jako pierwiastka wpływającego na lepszą zdrowotność roślin a także rola „żywej wody” w życiu człowieka i roślin.

Wielu ogrodników i doradców korzystało z porad w punktach konsultacyjnych, m.in.  Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w których naukowcy pomagali rozwiązać trudne problemy.  Odwiedzający targi mieli okazję uczestniczyć w wielu seminariach fachowych o zróżnicowanej tematyce.
Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w gospodarstwach ogrodniczych w USA mogły zgłosić chęć  wyjazdu w punkcie konsultacyjnym, w ramach programu Uniwersytetu w Ohio.

Liczni ogrodnicy jak i rolnicy odwiedzający targi mieli okazję wyjaśnić wiele spraw w punktach Instytucji takich jak:  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w tym szczegóły Aplikacji Doradczej EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi.
Imprezą towarzyszącą XX Dniom Ogrodnika, była uroczysta gala finałowa Krajowego Konkursu „Wzorowy Ogrodnik”.  Uroczystość odbyła się w Sali Gobelinowej Zamku Czartoryskich w Gołuchowie – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.   W gali wzięły udział gospodarstwa zakwalifikowane do finału przez Kapitułę Konkursu, której przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Komosa.

Konkurs  rozgrywany jest w 6 kategoriach:

 

  • warzywnictwo pod osłonami,
  • rośliny ozdobne pod osłonami,
  • warzywnictwo gruntowe,
  • sadownictwo,
  • szkółkarstwo roślin ozdobnych,
  • kategoria specjalna, dla gospodarstw, których produkcja nie mieści się ściśle w w/w 5 kategoriach.


Zwycięzcy otrzymali statuetki z brązu „Wzorowy Ogrodnik” i certyfikaty upoważniające do używania znaku oraz puchary ufundowane przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostali finaliści otrzymali grawertony – nominacje do tytułu.
W piątkowy wieczór odbyła się też uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami z udziałem firm sponsorujących, podczas której podziękowano oraz uhonorowano organizatorów Jubileuszowych XX Dni Ogrodnika. Osobom zaangażowanym w rozwój i organizację targów wręczono odznaczenia w tym odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Przekazano również  okolicznościowe dyplomy i podziękowania za wkład pracy w rozwój ogrodnictwa.
Pomysłodawca oraz Dyrektor Targów  – Stanisław Zabarski, otrzymał ponadto od Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pamiątkową statuetkę z listem gratulacyjnym.

Organizatorzy wręczyli dyplomy uznania i podziękowania osobom wspierającym targi i konkurs „Wzorowy Ogrodnik”, patronom medialnym i przedstawicielom nauki.

 

 


W dniach 10 i 11 września 2022 r. w Gołuchowie k. Kalisza odbyły się XXI Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe.

Główny partner

Yara-logoPatronat medialny

Głos Wielkopolski

TVP Poznań

Radio Centrum

Hasło Ogrodnicze

Szklarnie Tunele Osłony

Warzywa

Szkółkarstwo

SAD

SAD

Truskawka, Malina, Jagody

ogródinfo.pl

warzywa.pl

Partnerzy medialni

Fresh Market

Jagodnik

Pod osłonami

Warzywa polowe

Agro Market 24